sábado, 25 de septiembre de 2010

Es "robatorum" de Spanair per sa metròpoli imperial

Avui ja ha sortit sa notícia de forma mitjanament "oficial": sa metròpoli imperial té una cadira a Spanair, i es cost ha estat de 10 millons d'Euros. I quí els ha pagat aquests millons? Idò tota Espanya. I, sobre tot, noltros es baleàrics. I com ho hem pagat? Molt fàcil: a sa darrera negociació de pressupostos de s'Estat, ERC va presionar an es PSOE, i aquest, per tal de mantenir sa gobernabilitat, li va donar casi tot lo que demanaren ets imperialistes d'ERC. I dins aquests pressupostos, Balears va esser perjudicada, o sia que, dobbers que, en principi havien d'anar a cubrir necessitats de Balears, anaren a Catalunya.

No només mos veïm perjudicats per culpa d'una mala assignació de pressupostos i per coaccions d'ERC cap an es PSOE, sinó que ara, es PSIB, satèlit des PSOE, i això ja se sabia des de feia mesos ja, no ha fet absolutament res perquè Spanair quedàs a Balears. Això ha provocat que moltes families hagin hagut d'anar-se'n a Barcelona, o si no hi anaven, directament carrer i fora feina, i no estan es temps per fer beneitures o per quedar-se sense feina. Molts dies han sortit reportatges en es diaris amb entrevistes a treballadors/ex-treballadors de Spanair on han contat ses seves vivències amb tot es cas.

En tot aquest tema, es PSIB (PSOE) no ha fet res de res. Mentre sa Generalitat de Catalunya ha posat dobbers públics, es Govern Balear, en mans des PSIB i de grups catalanistes (BLOC on hi ès ERC, encara que dimitissen des seus càrrecs), no ha fet res de res. Sa Generalitat ja té sa seva jugueta, ha pagat 10 millons. Què vos pareix? A jo, vergonyós, patètic. 
Se altres aerolínees estan en peu de guerra per tot això; a elles, no les salva ningú amb dobbers públics. 
Sa notícia completa, aquí.

Això ja ès patètic. No només mos foteren sa universitat en es seu dia, sinó que ara mos foten ses empreses i ningú aixeca sa veu.

Patètic.

Foto montatge de com podria quedar sa nova "Catair", enlloc de "Spanair". Alucinant!

No hay comentarios: