sábado, 31 de mayo de 2008

EL MES DE JUNY SEGONS LES RONDALLES MALLORQUINES

Diu la jaia Xerevel.la:

- I tu qui éts, si es pot sebre? - diu sa jaieta.- Qui som? diu aquell mes - Es Juny, per servir-vos!
- Es Juny! - diu sa jaieta- . Oh , qui mes més agradable i devertit! Dins es juny comencen es conradors a replegar lo que en tot l'any escamparen. Dins es juny seguen ordis i civades i llavó es blats i ses xeixes. I per això diu sa cançó:
Fins ara no és estat res
amb s'ordi ni amb sa civada.
Ara ve es blat, estimada,
que és alt, granat i espès...

Sa feina caporal d'es juny és es segar. I per això ja es diu: A's juny, sa fauç a's puny. Dins es juny ja poren menjar pa de blat novell, que és d'allò més saborós. I una altra cosa: dins es juny ja hi ha sa plena de ses cireres, ses fraules, ses prunes i es melicotons. Dins es juny guarden ses beies i treuen sa mel de maig que és sa millor de tot l'any, just or fus i una menja de reis. I fan sa cera per dir Missa i il.luminar els altars. Ets aubercoquers se carreguen d'aubercocs, que, madurs i frescs, no calens d'es sol, són tan bons i tan bons. Dins es juny hi ha sa festa de Sant Juan, que es sol, quan surt , balla. Per veure'l ballar bé de tot, l'han de mirar dins un sedàs. Es dia de San Juan es caçadors prenen es signe d'es vent, perque es vent que fa es dia de Sant Juan, sol dominar totsol l'any. Ses al.lotes fan mil provatures per aclarir quina serà sa seva sort amb sos festejadors que tenen o que amb el temps tendran. Si, en sortir es sol es dia de Sant Juan, sembren clavellers, aquells clavellers fan clavells de vàries castes i en fan tot l'any. Casi tots ses herbes es dia de Sant Juan tenen qualque virtut curativa especial, i en ten molta més si else reguen amb aigo de set pous o els hi posen dedins, fins an es punt que diuen que curen tots es mals. - Dins es juny també hi ha sa festa de Sant Pere, que és es qui mos ha d'obrir ses portes del cel. Per Sant Pere, envolten sa figuera, perque ja comença a haver-hi figues flors (roges i aubacors de molla vermeia) , que són tan saboroses, sobretot ses crivellades i dematinen abans d'encalentir-les es solei. Dins es Juny ja n`hi ha que baten faves i fins i tot n'hi ha qui proven de batre blat. Sa saó de juny és bona per ses oliveres, garrovers i figueres deo moro.

(...)

I la jaia Malaixamussa:
- ¿ I tu que éts?
- Es Juny, per servir-vos!
- Es Juny! - s'exclama sa jaia- . No et figuris que tot siguen glòries, ses coses que diuen de tu! Dins es juny hi ha anys que ets ametlers perden ses fuies, lo qual else dessusta i els atabuixa ferm. Sa boira d'es juny mata ses olivetes, que se comencen a congriar. Però lo més sobrat d'es juny és es segar. Es feresta sa pena que de vegades passen es pobres escaraders, que cuiden a suar sa llet de s'enconar. A voltes s'han de mudar sa camia perque la tenen tota remui de tanta suor. Ses cançons ja ho diuen:

En acabar de segar
sa civada de So'n Móra,
hi haurà figa aubacora
amb uns clivells com sa mà.

Pobres de segadorets
que enguany segau a escarada!
Damunt sa vostra espinada
hi poran néixer bolets;

Això és , de tant com suaran. Dins es juny hi ha es dia de Sant Pere, que era, com sabeu, pescador, i pren molt tort que no observin sa seua festa, i és molt perillós tal dia anar per mar a nedar-hi. Ja sabeu lo que diuen, que es dia de Sant Pere la mar en vol un. Per això és atrevits paguen la festa; se tiren din mar, i, com se'n temen, la mar los pren i se'n van a fons i no else veuen pus.
Es juny, com sentia ses llàstimes que li etzibava sa jaia malaixamussa, feia uiots ferms, fins que li digué:
- Germaneta, me faríeu favor si mudàveu de conversa.
(...)
De la Rondalla "Es dotze mesos i dues jaies" de'n JORDI DES RECÓ (Mossèn Antoni Mª Alcover)

No hay comentarios: